วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

น้ำตกเก้าโจน น้ำตกเก้าชั้น สวนผึ้ง ราชบุรี


                    ทางเข้าน้ำตกเก้าโจน หรือ น้ำตกเก้าชั้น
                          ลำธารด้านล่างของน้ำตก

น้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจน) 
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ 7 ตำบลผาผึ้ง เลยจาก ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ไปประมาณ 1 กิโลเมตร  เป็นน้ำตกขนาดกลาง นับรวมได้ 14 ชั้น ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่สามารถท่องเที่ยวได้ 9 ชั้น เนื่องจากชั้นบนเป็นเขาสูงชันและเหวลึก
น้ำตกมีน้ำตลอดปี ปริมาณน้ำจะมากในชั้นบนๆ  หินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิต แต่เดิมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง ต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่ (ชาวกระเหรี่ยงเรียก เหมืองนายห้างฝรั่ง) เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484  ต่อมาเมื่อหมดสัมปทาน ทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่
ที่มา คำว่าเก้าโจน มาจากคำว่า 9 กระโจน อาจเป็นเพราะมีน้ำตกอยู่ 9 ชั้น แต่ละชั้นไม่ไกลกันมาก จึงเปรียบเหมือนกับว่ากระโจนเพียง 9 ครั้ง ต่อมานักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้น เกิดการเข้าใจผิดว่าชื่อ “น้ำตกเก้าโจร” ฟังดูเหมือนแหล่งซ่องสุมของโจร จึงเปลี่ยนเป็นชื่อน้ำตกเก้าชั้นแทนการเดินไปชมน้ำตก จากลานจอดรถเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณน้ำตกชั้นล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึงชั้นสุดท้ายได้ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ค่าเข้าชม รถยนต์ รถตู้ รถปิกอั๊พ คันละ 30 บาท รถบัส 100 บาท


                                    เดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกเก้าชั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น